Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów art2042 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W miniony piątek  tj. 21.02.2020 roku w Strąpiu otworzona została nowa świetlica wiejska. Uroczystego otwarcia dokonali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski, sołtys Tadeusz Brocki oraz najmłodsi mieszkańcy Stąpia. Po uroczystym otwarciu goście zostali zaproszeni do zwiedzania świetlicy.

Pod koniec roku 2019 zakończyła się realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu”. Umowa na realizację robót budowlanych podpisana została z firmą Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet. Prace budowlane trwały od grudnia 2018 roku. W ramach zadania wykonano nowy obiekt o powierzchni użytkowej ok. 113 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania zakupiono elementy wyposażenia świetlicy.

W zakresie zagospodarowania terenu wykonano nowe ogrodzenie drewniane wraz z furtką i bramą wjazdową, powstał parking dla samochodów oraz chodniki z kostki betonowej.

Za nadzór inwestorski odpowiedzialna była firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka. Firma ta była odpowiedzialna również za wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość umowna zadania wyniosła: 704 110,39 zł brutto. Gmina Barlinek otrzymała dofinansowanie i zawarła umowę o przyznanie pomocy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna: Działanie PRZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich. Kwota dotacji to około 458 000 zł.

 

{galeria watermark=1 watermark:position=se watermark:x=10 watermark:y=10}art2042{/galeria}