Informujemy, że w dniu 15 września 2022 roku w godzinach 9:30 - 13:30 Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

REGULAMIN 

MISTRZOSTW POWIATU  W TRÓJBOJU OBRONNYM  - Dębno, 17.09.2022 r. 

 

 I. CEL ZAWODÓW:

 1. Popularyzacja sportu strzeleckiego wśród mieszkańców powiatu myśliborskiego.
 2. Sprawdzenie indywidualnych umiejętności w strzelaniu i rzucie granatem do celu.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w powiecie myśliborskim.       

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Zawody odbędą się w dniu 17.09. 2022 r. od godz. 10.30  na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (przy plaży miejskiej) ul. Parkowa 20 w Dębnie.

 

III. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

 • Zarząd Miejsko - Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie

 

IV. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

 • Kierownik zawodów - Adam Kaczmarczyk
 • Sędzia Główny - Marian Piątkowski
 • Sędzia obliczeniowy - Andrzej Kowalski
 • Sędzia strzelania z wiatrówki - Waldemar Jakubiak, Grzegorz Pierechod
 • Sędzia strzelania do zapadek - Stefan Olobry
 • Sędzia rzutu granatem  - Marek Aleksandrowicz

 

V. UCZESTNICTWO:

W zawodach uczestniczą: młodzież, dorośli mieszkańcy (kobiety i mężczyźni) z powiatu myśliborskiego.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Zawody rozegrane będą w kategorii młodzieży oraz kobiet i mężczyzn do 60 lat i powyżej 60 lat.
 2. Broń, śrut i granaty zabezpiecza organizator.

 

VII. KONKURENCJE:

 1. Strzelanie do tarczy TS:
 • odległość 10 m
 • ilość strzałów - 13, próbne - 3, ocenianych - 10 najlepszych
 • pozycja strzelecka - stojąc

 

 1. Strzelanie do tarcz uchylnych tzw. „zapadek”:
 • ilość strzałów - 7, próbnych - 2, ocenianych - 5
 • celny strzał - 10 pkt.
 • pozycja - stojąc

 

 1. Rzut granatem do celu:
 • ilość rzutów - 7, próbne - 2, ocenianych - 5
 • punktacja: mały kwadrat (1 m x 1 m) - 10 pkt., duży (2mx2m) - 5 pkt.
 • odległość od środka do linii rzutu: kobiety - 10 m, mężczyźni - 15 m

 

VIII. KLASYFIKACJA:

 1. Zawodnicy będą sklasyfikowani indywidualnie i zespołowo (gminy) .
 2. O miejscu w klasyfikacji drużynowej gmin decyduje suma łącznych wyników uzyskanych w trzech konkurencjach przez 3 najlepszych zawodników z gminy.
 3. O miejscu w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn decyduje suma punktów w trzech konkurencjach.
 4. Przy równej ilości punktów uzyskanych indywidualnie i drużynowo o kolejności decyduje lepszy wynik uzyskany w strzelaniu do tarczy.
 5. W przypadku takiej samej ilości trafień decyduje lepszy wynik w strzelaniu do zapadek.

 

IX. WYRÓŻNIENIA:

 1. Organizator uhonoruje medalami i dyplomami najlepszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach. 
 2. Organizator wyróżni pucharami oraz dyplomami najlepsze gminy.

 

X. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników  należy  przesłać  do dnia  14 września 2022 r. do Adama Kaczmarczyka (Dębno) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 609 695 194 lub do Janusza Szyszko (Myślibórz) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 795 045 787.

Można też zapisać się do udziału na miejscu w dniu zawodów w godz. 10.00 - 10.20.

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Miejsce stawiennictwa - teren Ośrodka Sportu i Rekreacji (przy plaży miejskiej) ul. Parkowa 20 w Dębnie do godz. 10.20 w dniu zawodów.
 2. Koszty związane z przygotowaniem i przejazdem pokrywają uczestnicy zawodów.
 3. Broń pneumatyczną (karabiny i) i granaty zabezpiecza organizator.
 4. Zawodników w czasie zawodów bezwzględnie obowiązują zasady bezpieczeństwa na Strzelnicach sportowych.
 5. Wszelkie uwagi bądź sytuacje sporne wynikłe podczas zawodów zgłasza zawodnik Sędziemu Głównemu bądź Kierownikowi Zawodów.
 6. Sędzia Główny bądź Kierownik Zawodów za niesportowe zachowanie lub nie przestrzeganie regulaminu obowiązującego na zawodach może zdyskwalifikować zawodnika.

  UWAGA:

Konkurencje zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przepisami PZSS. (Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie)

 

ORGANIZATOR

Zarząd Miejsko - Gminny LOK

 w Dębnie

                                                                                        

Zawody współfinansowane w ramach zadania publicznego Powiatu Myśliborskiego -Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 r..

Fundacja Nasza Ziemia ruszyła z 29. Akcją Sprzątanie świata. 

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku: Informator dla uczestników 29. Akcji Sprzątanie Świata oraz na stronie: Sprzątanie świata - Polska 2022

Źródło: Fundacja Nasza Ziemia, https://www.naszaziemia.pl/

 

Ochrona środowiska jest naszym obowiązkiem. Jedną z jego części składowych jest powietrze, na którego jakość mamy wpływ.

Aby zadbać o lepszą jakość powietrza powinniśmy już rozpocząć działania, także te administracyjne. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr XXXV/540/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Kogo dotyczą ograniczenia i zakazy?

Obowiązują one wszystkich użytkowników instalacji (pieców, kotłów) o mocy poniżej 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, tj. dotyczą mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, samorządy oraz podmioty działające na terenie ww. województwa. Ograniczeniami i zakazami objęto w szczególności następujące instalacje: kotły centralnego ogrzewania i ogrzewacze pomieszczeń tj. kominki, piece kaflowe, kozy, itp.

 

Czego nie można palić?

Zdecydowanie zakazane jest spalanie mułu i miału węglowego, węgla brunatnego, a także niesezonowanego drewna. Zakaz dotyczy, co oczywiste materiałów przetworzonych, jak np.: tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, malowanego, lakierowanego lub impregnowanego drewna, palet transportowych, płyt paździerzowych, paneli podłogowych. Materiały impregnowane to: podkłady kolejowe, słupy drewniane, itp. Impregnat do nich użyty uważany jest za rakotwórczy.

 

Czym można palić?

Na pewno można palić węglem kamiennym dobrej jakości, nieimpregnowanym, sezonowanym drewnem, brykietami ze słomy, zbożem, łupinami orzechów lub pestkami. Można oczywiście palić gazem ziemnym i olejem opałowym.

 

Terminy wymiany kotłów są następujące:

- do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy);

- do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

- do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy ogrzewacze pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.)
niespełniające minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.   

 

Jak rozpoznać, czy dany węgiel spełnia wymogi uchwały antysmogowej?

Trzeba porównać parametry deklarowane przez producenta z tym, czego wymaga uchwała. Każdy sprzedawca od listopada 2018 r. ma obowiązek wydać świadectwo jakości węgla – w nim będą podane wszystkie parametry. Świadectwo trzeba zachować, będzie ono niezbędnym dowodem podczas kontroli – o jakich parametrach węgiel jest spalany.

 

Pomoc finansowa.

Na wymianę kotłów i pieców można otrzymać dofinansowanie w ramach  Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (ZPA) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych (Działanie 2.14) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programów: Czyste Powietrze i Ciepłe mieszkanie.

 

Uchwała antysmogowa dostępna jest poniżej:

- Uchwała Nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z możliwości uzyskania dofinansowania! Wymień swój stary piec!

 

 UM Barlinek

Podkategorie