Wręczania nagród i wyróżnień barlineckim Seniorom

21 października w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Oprócz pięknej oprawy artystycznej, w której wystąpił zespół „Barliniacy” oraz zespół tańca „Babylon” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myśliborzu były także wyróżnienia i podziękowania za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz środowiska seniorów. 

Na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Barlinku, za pełną poświęcenia pracę społeczną Złotą Odznaką Honorową odznaczeni zostali: Leokadia Galecka, Janina Genik, Kazimiera Świderska, Irena Nawrocka i Józef Wieczorek.

Listy gratulacyjne Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego otrzymali: Przemysław Mrowiński, Teresa Wojtalak, Andrzej Kasprzak, Bogdan Walczyński, Maria Konieczna, Maria Symonowicz, Elżbieta Młynik, Romualda Mironiuk – MakowskaJadwiga Niećko.

Podziękowania Polskigo Komitetu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora „Złota Strzecha” otrzymali: Halina Borowiec, Krystyna Cieślak – Meisinger, Teresa Cichecka, Grażyna Czerniejewska, Danuta Małodobra, Danuta Zynda, Roman Lackowski, Krystian Hurec, Feliks Skrobisz, Marian PieczkoTadeusz Ratuszny.

 

Reprezentaci współpracujących gmin: Barlinek i Ekjö

Współpraca pomiędzy Barlinkiem a Eksjö, naszym szwedzkim miastem partnerskich w tym roku obchodziła jubileusz 20-lecia. Dokładnie 14.09.1996 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy. W tym czasie między naszymi miastami dochodziło do wielu wymian i spotkań, których celem była wymiana doświadczeń oraz nauka. We wspólnych spotkaniach udział brali zarówno młodzież jak i dorośli. Uczyliśmy się od siebie nawzajem, a także prezentowaliśmy nasza kulturę podczas Dni Barlinka w Eksjö oraz Dni Eksjö w Barlinku.
By uczcić 20 lat współpracy, a także by porozmawiać o planach na przyszłość i lepiej się poznać w dniach 14-16.10.201 roku do Barlinka przyjechała 4 –osobowa delegacja z Burmistrzem Annelie Hägg na czele. 15. Października w Europejskim Centrum Spotkań podczas uroczystej konferencji z udziałem Burmistrza i Radnych podsumowana została dotychczasowa współpraca jak i wyznaczone nowe cele współpracy.

 

Podpisanie umowy

6 października 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Skarbnik Barlinka Edyta Włodkowska w obecności Zastępcy Prezesa Zarządu Konstantego Oświęcimskiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Budowy kanalizacji deszczowej w Barlinku”.

Środki na inwestycję pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Koszt realizacji projektu to 3.857.859,25 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85%, tj. 3.279.180,34 zł.

Przy wsparciu Unii Europejskiej w Barlinku powstanie nowa sieć kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego i ul. Zielnej w Barlinku o łącznej długości 828 mb. Wybudowanie nowych sieci odprowadzających wodę opadową ma zabezpieczyć część miasta przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych. Z nowej sieci skorzysta prawie 2.600 mieszkańców Barlinka.

Pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego zakończony zostanie jeszcze w 2016 r. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie robót budowlanych i wyłoniono wykonawcę prac. W ramach zadania przeprowadzona zostanie budowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø160÷300, separatora z osadnikiem, przepompowni wód deszczowych, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych ulicznych i muldy chłonnej. Dzięki realizacji projektu zostaną rozwiązane problemy, z którymi od lat borykają się mieszkańcy tej części miasta, związane m.in. z zalewaniem i podtapianiem drogi i terenów przyległych podczas większych opadów atmosferycznych. Dotychczas ulica Flukowskiego nie posiadała odwodnienia nawierzchni drogowej, a naturalne warunki sprzyjają utrzymywaniu się tu wysokiego poziomu wód powierzchniowych.

Mapa - Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku

Drugi etap projektu związany z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej zostanie zakończony w 2017 r. Zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości sieci kanalizacji deszczowej w tej części miasta poprzez podział istniejącej zlewni wód deszczowych na 2 części: z odprowadzeniem wód deszczowych z mniejszej części obszaru i z ul. Zielnej za pomocą istniejącego kanału średnicy Ø600mm i odprowadzeniem wód deszczowych z większej części obszaru za pomocą nowego kanału o średnicy Ø1000mm. Zakres prac przewiduje przebudowę istniejącego kolektora deszczowego, budowę nowego rurociągu deszczowego o średnicy Ø1000mm i Ø1200mm, budowę separatora z osadnikiem oraz wylotu w kanale Młynówki w ul. Ogrodowej.

Kanalizacja deszczowa w ul. Zielnej jest kluczowym odcinkiem sieci. Tu spływają wody deszczowe z naturalnej grawitacyjnej zlewni, obejmującej obszar zamieszkały przez ponad 2 tys. mieszkańców (w tym osiedla „Zydlung”, „Osiedla szkolnego”, ul. Szosowej i Przemysłowej). Przepełnienie kanalizacji deszczowej przy ulicy Zielnej podczas szczególnie obfitych opadów atmosferycznych skutkuje wieloma problemami, w tym zalewaniem posesji i pasa drogowego, przedostawaniem się wody do piwnic, cofaniem się ścieków z kanalizacji ogólnospławnej oraz wylewanie się ścieków sanitarnych w domach. Rozwiązanie problemu wód deszczowych w ul. Zielnej jest więc istotne dla poprawy warunków życia mieszkańców, czy warunków drogowych w tej części miasta. Jednak inwestycja ma również ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta, umożliwiając podłączanie kolejnych zlewni i dalszą urbanizację obecnie niezabudowanych terenów położonych w obrębie ulic: Szosowa, Moniuszki, M. Skłodowskiej-Curie i Kombatantów.

loga

 

 

Chór „Halka” podczas występu

23 września na sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbył się koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia chóru „Halka”. Na widowni, zapełnionej do ostatniego miejsca, zasiedli m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski wraz z Radnymi, dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy Barlinek, rodziny, przyjaciele a także wierni fani chóru.

 

 

XXXVII Biegi Leśne - uczestnicy na mecie

17 września na boisku sportowym przy Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Leśnej w Barlinku, już po raz 37. odbyły się Jesienne Biegi Leśne im. Jana Dobaczewskiego.

 

Wyniki:

 

Rocznik 2011 i młodsi – 250 m:
Dziewczęta:
I – Karolina Chojnacka
II – Dagmara Czarnecka
III – Nina Lipińska
Chłopcy:
I – Adrian Mularczyk
II – Stanisław Robak
III – Maciej Siewiera


Rocznik 2010 – 2009 – 250 m:
Dziewczęta:
I – Nela Strembicka
II – Urszula Poździk
III – Blanka Kwiatkowska
Chłopcy:
I – Wojciech Filipiak
II – Alan Wróbel
III – Antoni Mazur


Rocznik 2008 – 2007 – 500 m:
Dziewczęta:
I – Martyna Jóźwiak
II – Aleksandra Bandrowska
III – Lena Frontczak
Chłopcy:
I – Kamil Krawczyk
II – Krystian Retzlaf
III – Kuba Łazęcki


Rocznik 2000 i starsi:
Dziewczęta 1500 m:
I – Oliwia Majkut
II – Aleksandra Krupa
III – Magdalena Olszacka
Chłopcy 2000 m:
I – Dawid Sędziak
II – Paweł Czajkowski
III – Szymon Kostrakiewicz

Rocznik 2006 – 800 m:
Dziewczęta:
I – Hanna Kumor – Górska
II – Kalina Bunda
III – Nina Sławińska
Chłopcy:
I – Krystian Olechowski
II – Piotr Król
III – Szymon Szymaniak


Rocznik 2005 – 2004 – 800 m:
Dziewczęta:
I – Maja Raciok
II – Dagmara Suszczyńska
III – Iga Kądziołka
Chłopcy:
I – Oliwier Pawłowski
II – Wiktor Kaczmarczyk
III -  Michał Sawka


Rocznik 2003:
Dziewczęta 800 m :
I – Maja Kardasz
II – Oliwia Leszkiewicz
III – Karolina Patynowska
Chłopcy 1000 m :
I – Miłosz Matwiej
II – Marcel Drutowski
III – Tytus Osękowski


Rocznik 2002 – 2001:
Dziewczęta 1000 m:
I – Katarzyna Nogalska
II – Weronika Majkutewicz
III – Oliwia Błaż
Chłopcy 1500 m:
I – Sebastian Mostowski
II – Mateusz Balawander
III – Sebastian Dębicki

 

Bieg otwarty:
Kobiety 2000 m:
I – Karolina Nowak
II – Alicja Kowalewska
III – Mariola Łukomska
Mężczyźni 4000 m:
I – Szymon Karasiewicz
II – Denis Nogalski
III – Tomasz Chawawko

 

Podkategorie