Królowa Weronika objęła tron Puszczy Barlineckiej.

Już osiemnasta Królowa Puszczy została koronowana podczas Barlineckich Świętojanek 2022. Barwne widowisko z bajkową dekoracją  przygotowane, jak co roku na podstawie Baśni „ Królowa Puszczy Barlineckie” autorstwa Romany Kaszczyc zgromadziło wielu widzów z Barlinka i turystów.

Królowa otrzymała legendarne już insygnia koronacyjne a Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył królowej szczerozłoty pierścień, który jest symbolem władzy ziemskiej.  W tym dniu pasowane zostały również kolejne skrzaty – pomocnicy nowej władczyni puszczy. Królowa Weronika Poślad pasowała na swoje Skrzaty przygotowane do tej funkcji przez Bibliotekę BOK sześcioro dzieci: Adriannę Zawadzką, Mateusza Smołę, Nelę Illuchin, Stanisława Bibro, Alicję Guba i Huberta Szczepaniaka.

W bajkowym przedstawieniu realizowanym od kilkunastu lat przez Barlinecki Ośrodek Kultury, można było zobaczyć wiele postaci z Dworu Królowej oraz barwnych układów tanecznych. Pojawił się nawet ogromny Tęczowy Smok z Jeziora Barlineckiego.

W widowisku wystąpili: Alicja Stadnik, Zofia Zmarzlik, Martyna Tarlecka, Zofia Żarska, Julja Rajach, Anna Adamiok, Tomasz Polakiewicz, Stanisław Smoła, Tomasz Grygier, Osoby wspierające przedstawienie to: Wiesława Skierska, Kamil Fabich i Wiktor Zmarzlik. Wystąpiły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mostkowie, jako magiczne elfy, małe formacje taneczne z Fabryki Tańca Barlinek i Feeling Dance Group. Show uświetniły również zespoły taneczne z UTW Myślibórz i UTW Barlinek. Oprawę muzyczną zrealizował Michał Jura.  Do koronowanej już Królowej przybyli  goście z miast partnerskich Barlinka, m.in. Królowa Łabędzi z Prenzlau oraz przedstawiciele władz Schneverdingen. Po przedstawieniu można było otrzymać  pamiątkową widokówkę  z wizerunkiem Królowej Puszczy Barlineckiej 2022 .

Całość przegotowała i zrealizowała na scenie Katarzyna Mielcarek, która od kilkunastu lat zajmuje się tym widowiskiem.

Życzymy nowej Królowej Weronice wspaniałego roku panowania nad piękną krainą Puszczy Barlineckiej.

 

 

 

 

Propozycja do Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza" na nowy okres programowania 2021-2027

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do włączenia się w zebranie inicjatyw i propozycji działań i projektów, które zostaną wpisane do celów i przedsięwzięć nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia "Lider Pojezierza", czyli gmin: Boleszkowice, Trzcińsko Zdrój, Dębno, Myślibórz, Lipiany, Nowogródek Pomorski, Barlinek, Pełczyce, Przelewice, Choszczno, Bierzwnik, Krzęcin, Recz i Pyrzyce. Strategia tworzona przez mieszkańców naszego regionu umożliwi pozyskanie środków Unii Europejskiej w ramach kolejnego okresu programowania 2021-2027.

W celu wzięcia udziału w tworzeniu Strategii prosimy o wypełnienie tzw. fiszki projektowej. Wypełnioną fiszkę projektową należy przesłać do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – Lokalnej Grupy Działania: pocztą, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć do biura LGD.

 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD pod nr tel.: (95) 746 03 60.

 Propozycja do Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2021-2027obszaru Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza".

Dziękujemy

 

 

informacja o suszy

 

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 1000  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 4. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 5.  Raport o stanie Gminy Barlinek w 2021 roku:
  a)Przedstawienie raportu o stanie Gminy Barlinek w 2021 roku,
  b)Debata nad raportem o stanie Gminy Barlinek w 2021 roku,
  c)Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2021 rok:
  a)rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok,
  b)rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2021 rok,
  c)rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku,
  d)zapoznanie się z uchwałą Nr K.50.312.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii
    o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  e)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2021 rok,
  f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka
  z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  g)dyskusja,
  h)projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2021 rok,
  i)projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Barlinek na lata 2022 – 2034.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objecie udziałów w podwyższonym kapitale.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Barlinek za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Barlinek.
 12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu pracy Komisji do spraw oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

Podkategorie