W dniu 24 czerwca br. na Rynku Miejskim w Barlinku, podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, wręczono odznaczenia dla sztandarów i druhów. Uroczystość rozpoczęła się od hymnu OSP, w wykonaniu zespołu Sonata. Następnie złożono meldunek Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP RP druhowi Janowi Robakowi.

Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i podniesieniu flagi państwowej, głos zabrał druh Krzysztof Paszek, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Barlinku, w skrócie przypomniał historię barlineckiej OSP, która  obchodzi w tym roku 75-lecie.

Uchwałą Kapituły Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana z dnia 24 czerwca 2022 roku, za zasługi związane ze wzorową realizacją przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz zaangażowanie w przedsięwzięcia społeczne na rzecz społeczności, mieszkańców gminny Barlinek i województwa zachodniopomorskiego, Srebrnym Krzyżem św. Floriana na sztandar, odznaczone zostały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkowie. 

Uchwałą Kapituły Zachodniopomorskiego Krzyża Św. Floriana z dnia 24 czerwca 2022, za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa obywateli oraz wzorową służbę Srebrną Odznaką Zachodniopomorskiego Krzyża Św. Floriana odznaczeni zostali: druh Józef Stępień – honorowy członek OSP Barlinek, druh Józef Pieńkowski – honorowy członek OSP Barlinek, druh Roman Wilk – prezes OSP Mostkowo oraz druh Jan Leszkiewicz – honorowy członek OSP Mostkowo.

Podczas uroczystości, poświęcono i wprowadzono do działań samochód ratowniczo – gaśniczy SCANIA, o który w ubiegłym roku wzbogaciła się OSP Barlinek. Wóz poświecił ksiądz kanonik Waldemar Szczurowski, Wojewódzki Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie zabrakło też przemówień okolicznościowych, które wygłosili poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu bryg. mgr inż. Grzegorz Gonera oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. W uroczystość udział wzięli druhny i druhowie z OSP Barlinek, OSP Mostkowo, OSP Lutówko, OSP Łubianka i OSP Rychnów.

  

INFORMACJE

 

Miesiąc czerwiec to czas na tematykę "Dzicy wśród nas" . Temat bardzo ważny, ponieważ jak na pewno wszyscy zauważyli coraz więcej dzikiej zwierzyny pojawia się  na terenach miejskich. warto poruszyć to zagadnienie i się w nie wgłębić. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty, które odbędą  się  27.06.22 o godzinie 15.00 w Parku Laskera. Po więcej szczegółów zapraszam na FB do grupy Naturalnie Połączeni - Barlinek. Naturalnie Połączeni - Barlinek | Facebook

 

film "dzicy wśród nas"

W dniu 10 czerwca 2022 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wyłoniono kandydatów na stanowiska: Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej, przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą”, przy ul. Podwale 11 w Barlinku.

W związku z powyższym Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński powołał, na okres 5 lat szkolnych, na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Barlinku - Panią Renatę Olejnik oraz na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Barlinku - Panią Barbarę Walaszczyk i uroczyście wręczył akty powołania.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

Podkategorie