Oddział Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej w Barlinku

Już niebawem w Barlinku zostanie uruchomiony oddział Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej. W związku z tym 2 marca br. odbyła się konferencja w Barlineckim Ośrodku Kultury „Panorama". Spotkanie zostało zorganizowane przez Władze Barlinka oraz przez ZIPH. Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. lokalni przedsiębiorcy oraz osoby, które będą do ich dyspozycji w nowopowstałym oddziale ZIPH.

Podczas spotkania zaprezentowane zostało miejsce, w którym będzie znajdował się oddział, jest to budynek po byłej aptece przy ul. Niepodległości (naprzeciw Rynku). Przedstawiono również zakres działania oddziału oraz możliwości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie".

Przypominamy, że powstanie oddziału jest wynikiem rozmów, które miały miejsce 11 lutego br. pomiędzy przedstawicielami Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej oraz przedstawicielami Gminy Barlinek. W trakcie spotkania omówiono potencjał gospodarczy Barlinka oraz dominujące branże, do których należą przemysł i turystyka. Podjęto wówczas dyskusję o możliwości uruchomienia oddziału ZIPH w Barlinku.

Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań to jeden z ważniejszych celów strategicznych, jakie wyznaczyła sobie Gmina Barlinek na najbliższe lata, w związku z tym projekt wpisuje się w plany strategiczne gminy.
Prospekt budowy mieszkań

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym naszych mieszkańców, Gmina Barlinek wraz z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przystępuje do kontynuacji inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14. W tym celu w dniu 12 lutego br. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A" - segment 1 i 2. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli finansowego wsparcia do kwoty 1 447 236, 51 zł. Budynek składać będzie się z 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 025,80 m2. Projekt zakłada powstanie lokali trzypokojowych i dwupokojowych. Budynek mieszkalny zaprojektowano jako obiekt podpiwniczony i czterokondygnacyjny (trzypiętrowy). Dla wszystkich mieszkań zlokalizowanych na I, II i III piętrze zapewniono balkon. Łącznie 20 rodzin znajdzie tutaj nowy dom. Wszystkie mieszkania realizowane będą „pod klucz". Budowa planowana jest w latach 2016-2017, a zasiedlenie budynku przewidziane jest w miesiącu sierpniu 2017 r.

Szansę na nowe M mają najemcy lokali komunalnych. Mieszkańcy będą mieli możliwość zamiany zajmowanych dotychczas lokali na nowe mieszkania w nowo budowanym budynku na Górnym Tarasie.

Na dzień dzisiejszy, na podstawie wniosków złożonych przez najemców stworzona została baza osób zainteresowanych przedmiotową zamianą.

 

 

 

Moment przecięcia wstęgi

Dobiegła końca inwestycja rozbudowy Szpitala w Barlinku. Z okazji tego wydarzenia w dniu 1.marca odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Magdalena Kochan – Posłanka na Sejem RP, Panowie: Grzegorz Napieralski - Senator RP, Dariusz Ruczyński - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, Pani Danuta Patkowska - Starosta Powiatu Myśliborskiego, radni powiatu myśliborskiego, Pan Mariusz Maciejewski - Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni gminy Barlinek, Pan Ryszard Mitek - Prezes Szpitala w Barlinku w latach 2000-2015, dyrektorzy placówek oświatowych, przedsiębiorcy, szefowie firm i instytucji.

Na parterze nowego budynku umieszczono oddział przyjęć i pomocy doraźnej tzw. izbę przyjęć z gabinetami zabiegowymi, z bezpośrednim dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistyczne poradnie lekarskie takie jak: poradnię K, kardiologiczną z pracownią badań wysiłkowych, onkologiczną, laryngologiczną itp., na 1. piętrze - Oddział Ginekologii i położnictwa wraz z traktem porodowym i salą cesarskich cieć, natomiast w kondygnacji - 1 przewidziano możliwość wjazdu karetki - 2 podjazdy: otwarty oraz tzw. „ ciepły", jako miejsce przyjęcia przywiezionych pacjentów, stanowisko dekontaminacji.

 

Spotkanie poświęcone trasom rowerowym

Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. W związku z tym, 19 lutego br. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Tomaszem Sobierajem, Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu oprócz władz Barlinka, uczestniczyli przedstawiciele innych gmin m.in. Dębna, Myśliborza, Pełczyc, Choszczna i Cedyni.

Celem spotkania było przedstawienie koncepcji (http://www.rowery.rbgp.pl/) przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych i poznanie opinii osób zainteresowanych tematem. Zgodnie z założeniami projektu, w wyniku decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wskazano cztery główne trasy priorytetowe, które zostały szczegółowo opracowane. Jedną z nich jest Trasa Pojezierna (Tysiąca Jezior), która przebiega m.in. przez Pełczyce, Barlinek i Myślibórz. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu, co zostało omówione podczas spotkania. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował również o tym, że w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa na cztery główne trasy priorytetowe, a wśród nich na Trasę Pojezierną, która będzie przebiegać przez Barlinek.

 

 
Dokument oprócz tego, że jest podstawą do spójnego rozwoju sieci tras rowerowych wykorzystującego walory turystyczne województwa, racjonalizuje wykorzystanie środków finansowych niezbędnych do budowania infrastruktury rowerowej.

Koncepcja wpisuje się w „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023".
Zadaniem związanym z celem strategicznym: Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną jest budowa centrum przesiadkowego, drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc oraz projektu turystycznego: szlakiem dawnej linii kolejowej w gminie Barlinek.

 

Uczestnicy uroczystości wręczenia Turystycznych Pereł i Perełek 2015

18 lutego w pubie „Na Murze" odbyła się uroczystość wręczenia Turystycznych Pereł i Perełek oraz wyróżnień za 2015 rok. Jest to najważniejsza nagroda dla lokalnej branży turystycznej, przyznawana przez Burmistrza Barlinka tym osobom i instytucjom, które w wyróżniający sposób przyczyniają się w kształtowaniu oferty dla gości odwiedzających Barlinek.

 

W spotkaniu m.in. udział wzięli: Zdzisław Pawlicki - Dyrektor Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Sławomir Gibert Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek, Mariusz Maciejewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele branży turystycznej.

 

Podczas spotkania podsumowano również rok pod względem odwiedzających nasze miasto turystów. W samych obiektach hotelowych było ich ponad 13 tys. Centrum Informacji Turystycznej odwiedziły 2692 osoby, w tym 2039 osób to turyści polscy a 653 to turyści zagraniczni.

 

W tym roku, Perły, Perełki oraz Wyróżnienia Turystyczne otrzymali:

PERŁY TURYSTYCZNE

Helena i Zygmunt Głuchowscy „BUKOWA PRZYSTAN" - za promocję Barlinka poprzez stworzenie nowego obiektu noclegowego o wysokim standardzie

Roman Bunda NAMIOTOWA HALA TENISOWA - za stworzenie nowego obiektu sportowego o wysokim standardzie

PEREŁKI TURYSTYCZNE

Lucyna i Krystian Wołczyk KLUB PULS - za stworzenie atrakcyjnej oferty gastronomiczno-rozrywkowej

Jakub Wołczyk PUB NA MURZE - za stworzenie atrakcyjnej oferty gastronomiczno-rozrywkowej

Sławomir Gibert Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek - za promocję Barlinka poprzez wyprodukowanie i propagowanie trzech filmów ukazujących piękno lasów barlineckich

Adrian Czerwiński - za promocje Barlinka poprzez reklamę Barlinka w MAGAZYNIE WĘDKARSKIM „KOŁOWROTEK" wyemitowanym w Adventure HD

Eliza Chojnacka - za promocje Barlinka poprzez autorską twórczość literacką i wydanie trzech powieści pt: „Nieporządna", „Sinicuik", „Placebo"

Danuta Tomiałojć - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku za promocję Barlinka poprzez zorganizowanie POLSKO-NIEMIECKIEGO MARSZU POKOJU I PRZYJAŹNI NORDIC WALKING Barlinek-Prenzlau. Marsz odbył się z okazji 70 Rocznicy zakończenia II wojny światowej

 

WYRÓŻNIENIA TURYSTYCZNE

Iwona Galbarczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie - za kontynuację projektu RAJD NORDIC WALKING „W POSZUKIWANIU WIOSNY"

Elżbieta Trautman Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku
- za kontynuację projektu RAJDY SIENKIEWICZOWSKIE- NORDIC WALKING

Małgorzata Kozar Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku
- za kontynuację projektu RAJDY SIENKIEWICZOWSKIE-NORDIC WALKING

Bożena Rudnicka
- za prowadzenie Drużyny reprezentującej Barlinek w zawodach nordic walking

Piotr Rosenkiewicz - za prowadzenie Drużyny reprezentującej Barlinek w zawodach nordic walking

 

Podkategorie