W dniu 23 maja br. w Barlinku, podpisano umowę na wsparcie zakupu wyposażenia Plaży Miejskiej w Barlinku, które przyczyni się do poprawy komfortu rekreacji i wypoczynku. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Projekt „Poprawa zagospodarowania turystycznego nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku poprzez doposażenie infrastruktury kąpieliska miejskiego w Barlinku  w roku 2022” ma na celu poprawę zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku poprzez podniesienie standardu infrastruktury zabytkowego kompleksu wypoczynkowo-kąpieliskowego w Barlinku.

Zakres projektu obejmuje wyposażenie plaży w meble biesiadne składające się z 10 kompletów stołów i ław drewnianych, 10 kompletów 3-częściowych leżaków drewnianych ze stolikiem, 10 szt. parasoli składanych, które będą udostępniane plażowiczom.

Nowe wyposażenie przyczyni się do poprawy komfortu rekreacji i wypoczynku na plaży miejskiej w Barlinku.

Zakup wyposażenia zostanie przeprowadzony w 2022r.

Koszty szacowane zadania : 58 000,00 zł

Dofinansowanie: 40 296,27 zł

Projekt uzyskał wsparcie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Zakres tematyczny projektu dotyczy wspierania wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” na lata 2014-2020.

 

 

 

 

miniaturka

Dnia 10.05.2022r Uczniowie SP Nr 1 w Barlinku w ramach projektu "Pokaż dziecku żużel", który ma na celu promowanie wśród uczniów zasad fair Play i sportowej rywalizacji po raz pierwszy pojechali  na mecz żużlowy U24 Ekstraliga na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp. W trakcie spotkania zapoznali się z historią klubu, poznali wartości, jakie niesie za sobą przynależność do żółto -niebieskich barw na stadionie, odpowiadali na pytania, za które przewidziane były nagrody, oglądali zawody młodych żużlowców. Podczas spotkania było dużo emocji i radości, dzieci głośno dopingowały zawodników Stali Gorzów, z którymi po meczu mieli możliwość spotkania by zdobyć autografy i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

 

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu dotacyjnego na założenie własnej firmy.

O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają 18-29 lat,
  • bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i utraciły pracę po 1 marca 2020 r. [np. umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło nie została przedłużona lub została rozwiązana na mocy porozumienia stron, bądź pracodawca rozwiązał umowę z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],
  • mają wykształcenie maksymalnie średnie [np. ukończona szkoła zawodowa, technikum, liceum lub w trakcie studiów pierwszego stopnia],
  • zamieszkują w woj. zachodniopomorskim i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
  • nie są uczestnikami innego projektu EFS z zakresu aktywizacji zawodowej,
  • nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie zgodnie z zapisami § 4 regulaminu rekrutacji.

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać:

  • ze szkoleń nt. „ABC Przedsiębiorczości”,
  • z doradztwa w przygotowaniu biznesplanu,
  • z dotacji na założenie działalności gospodarczej do 050,00 zł m.in. na zakup sprzętu, wyposażenia, środka transportu, remont pomieszczeń itp.,
  • z finansowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy w średniej miesięcznej kwocie 500,00 zł netto na wydatki związane z prowadzeniem działalności, w tym koszty ZUS, usług księgowych, opłat za media itp.

 

Kandydatami do projektów mogą być również studenci studiów dziennych oraz zaocznych.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz niezbędne dokumenty (w tym formularz rekrutacyjny) znajdują się na stronie internetowej projektu:

https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/

 

 

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 517 367 203
tel. 517 663 672

 

 

 

Usuń AZBEST!

W 2010 roku, w Gminie zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest. Spis obejmuje budynki mieszkalne i inne nieruchomości, na których stwierdzono występowanie produktów cementowo – azbestowych, tj. eternitu. Jednocześnie opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek”. W bieżącym roku istnieje dla mieszkańców możliwość uzyskania dofinansowania  na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit), o które Gmina Barlinek wnioskuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wykonania w roku 2022 usunięcia materiałów zawierających azbest.

Druki deklaracji uczestnictwa w programie oraz wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barlinku – pokój nr 21; tel. 95 746-55-76.

Samodzielne pobranie formularza Deklaracji w wersji elektronicznej, do wydruku, możliwe jest ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (BIP) w zakładce INFORMACJE > Jak załatwić sprawę? > Ochrona środowiska > Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit) > Deklaracja związana z planowanym w 2022 r. wykonaniem usunięcia i utylizacją elementów i materiałów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Barlinek

Warunkiem skorzystania z dofinansowania  na powyższy cel jest wykonanie prac (demontaż, transport i unieszkodliwienie eternitu) przez podmiot wybrany przez Gminę Barlinek  w postępowaniu opartym o prawo zamówień publicznych.

Możliwe jest odebranie i transport, z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia, zdjętego i zeskładowanego wcześniej eternitu.

Nie ma możliwości zwrotu nakładów finansowych poniesionych na utylizację już wykonaną  i sfinansowaną przez posiadacza eternitu (eternit oddany na składowisko).

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Termin składania deklaracji upływa 20 maja 2022 r.

Kamil Gwoździk 31-letni pasjonat sportu, mieszkaniec Rychnowa wielokrotnie już angażował się w akcje charytatywne  naszej gminy. Podejmując coraz to nowsze wyzwania sportowe z równoczesnym udziałem zbiórek pieniężnych. Zaistniał w naszej gminie dzięki m.in. „Triathlonie Rychnów” dla OTOZ Animals Barlinek, czy „Dziesięcio - godzinnym, charytatywnym marszu dla Zuzi Bartczak”. Kolejnym wyzwaniem jakie stoi przed Kamilem jest „Projekt Północ - Południe Pieszo”, którego celem jest pokonanie rekordu Polski w pieszej podróży z Jastrzębiej Góry aż do Morskiego Oka. 10 maja br. odbyło się spotkanie Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego z Kamilem Gwoździkiem. Maratończyk otrzymał wyposażenie w postaci artykułów sportowych z nadrukami promującymi Gminę Barlinek. W trakcie 28 -  dniowego marszu, który ma się rozpocząć 1 czerwca br. Kamil będzie relacjonował przebieg swojego marszu za pośrednictwem portali społecznościowych: Facebook i Instagram. Relacje z próby pobicia rekordu Polski będą zamieszczane również na naszej stronie internetowej www.barlinek.pl „Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” - pisał Jan Paweł II. W tym wyzwaniu, Kamil ma do pokonania pieszo dystans 730 km w wygodnych butach.. Wytrwałości i sukcesu w realizacji projektu życzy Kamilowi Burmistrz Barlinka wraz z mieszkańcami Gminy.

 

Podkategorie