Obwieszczenie PDF

Miesiąc lipiec w naszym projekcie będzie obfitował w trele ptaków i odgłosy owadów. Będziemy chcieli przybliżyć Państwu ich rolę w naszym środowisku, pokazać jak pozytywny wpływ mają na nasze życie, nasze otoczenie i że dzięki min możemy czerpać z przyrody z wielu dobrodziejstw. Oczywiście po więcej informacji zapraszam na grupy na Facebook https://www.facebook.com/groups/1176774939757430/.

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku

 

         

 

Dofinansowanie dla Gminy Barlinek

W piątek 1 lipca 2022r. w siedzibie Starostwa Myśliborskiego Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz Poseł Leszek Dobrzyński przekazali symboliczne czeki gminom z Powiatu Myśliborskiego.

Gmina Barlinek otrzymała dofinansowanie w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.760.000,00 zł, na inwestycje:

  • Przebudowa ulicy Słonecznej w Barlinku: 1.420.000,00 zł
  • Budowa ulicy F. Chopina i E. Orzeszkowej w Barlinku: 2.260.000,00 zł
  • Rozbudowa ulicy Lipowej w Barlinku: 2.080.000 zł.

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

325 laptopów trafi do uczniów szkół w Gminie Barlinek w ramach rządowego projektu - Wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Uroczyste przekazanie części laptopów odbyło się 6 lipca br. w Barlineckim Ośrodku Kultury.

Dzieci odebrały sprzęt z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego – Zbigniewa Boguckiego i Burmistrza Barlinka – Dariusza Zielińskiego.

W tym dniu komputery, które zostały zakupione przez gminę, otrzymało 20-stu  uczniów szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach.

W wyznaczonym terminie do Gminy Barlinek wpłynęło łącznie 350 wniosków, które poddane zostały weryfikacji na podstawie obowiązujących przepisów i wytycznych, którymi kierował się fundusz wsparcia. Wnioskodawcy zobowiązani byli do złożenia dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia członka rodziny, dodatkowe wytyczne związane były z obszarami wskazanymi jako kwalifikowane na podstawie opinii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa związanego z miejscem zamieszkania i występowania mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw gospodarstw rolnych. Każdy zakwalifikowany do projektu uczeń otrzyma laptop Lenovo.

Sprzęt będzie służył dzieciom głównie do odrabiania lekcji, ale najpierw z racji rozpoczynających się wakacji głównie do rozrywki. Często rodzeństwo posiadało tylko jeden komputer, teraz dzięki programowi, każde z dzieci będzie miało swój.

Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez dostępu do internetu i komputera. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi dzieci mogą rozwijać swoje talenty, pasje oraz zainteresowania.

Gmina Barlinek na realizację projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” otrzymała 828 100,00 złotych. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Informujemy, że kolejni uczniowie i ich rodzice, będą telefonicznie zapraszani do podpisywania umów darowizny i odbioru laptopów do Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Podkategorie