Dofinansowanie dla Gminy Barlinek. Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia -PGR

 

W piątek 15 lipca 2022 r. w Ostrowicach z rąk  premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera Gmina Barlinek otrzymała symboliczny czek w kwocie 686.000,00 zł.

Dofinansowanie zostało przyznane na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi we wsi Rychnów” w ramach w trzeciej  edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

O wsparcie w tej edycji programu ubiegały się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Program będzie realizowany  poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg wewnętrznych na działce o nr ewid. 55/22 między „nowymi” a „starymi” bokami w miejscowości Rychnów.  Przedmiotowe drogi łączą się z lokalna drogą gminną i stanowią dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zespołu budynków gospodarczych i garażowych.  Przy jednej z dróg przewidziano wykonanie parkingu ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z kostki betonowej oraz płyt ażurowych. Przebudowa dróg ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg.

 

 KOMUNIKAT O PLANOWANYM TRENINGU URUCHAMIANIA SYREN ALARMOWYCH

 

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)

w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17.00

 

zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Barlinek.

Czas trwania treningu: ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty.

Celem treningu jest upamiętnienie uczestników i ofiar Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę jego wybuchu.

 

  Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński

 

 KOMUNIKAT

Badanie opinii mieszkańców gminy Barlinek.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vemvgr1. Wypełnienie ankiety  trwa tylko kilka minut. Ankieta jest anonimowa.

W przypadku mieszkańców nie posiadających dostępu do internetu istnieje możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej. Druki będą dostępne w:

- Urzędzie Miejskim w Barlinku ul. Niepodległości 20;

- Centrum Informacji Turystycznej ul. Paderewskiego 7;

- Barlineckim Ośrodku Kultury ul. Podwale 9;

- Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 29;

 

Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy Gminy Barlinek!

Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii o miejscu, w którym żyjecie.

Jak postrzegacie swoje miejsce zamieszkania? W jaki sposób korzystacie z usług publicznych – przychodni zdrowia, przedszkoli, szkół, urzędów, miejsc rekreacji, wypoczynku, spotkań? Z jakimi problemami się borykacie? Co chcielibyście zmienić? Jakie są potrzeby rozwoju lokalnych samorządów?

Badanie prowadzone jest do 24.07.2022 r.

Wyniki badania opinii społecznej mieszkańców będą pomocne w przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy gminy Barlinek oraz obszaru partnerstwa Lider Pojezierza (gminy: Barlinek, Bielice, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Trzcińsko-Zdrój, Warnice) i opracowaniu wspólnej strategii rozwoju.

Będzie to również cenny głos w debacie o kierunkach rozwoju gminy Barlinek i całego partnerstwa. Zebrane opinie pozwolą lepiej dostosować lokalną politykę władz do realnych potrzeb mieszkańców, dążyć do poprawy warunków życia w gminach na obszarze partnerstwa. Wyniki badań opinii społecznej będą udostępnione publicznie.

Badanie opinii odbywa się w ramach projektu "Centrum Wsparcia Doradczego Plus", którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a realizatorem Związek Miast Polskich
i Fundacja „Fundusz Współpracy”.

Liczymy na Państwa głos!

 

Związek Miast Polskich w imieniu

Starostów, Burmistrzów, Wójtów

samorządów Partnerstwa Lider Pojezierza

Obwieszczenie PDF

Podkategorie