herb_barlinka

 

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2022 r. poz.559) oraz § 39 ust. 1-5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r w sprawie Statutu Gminy Barlinek:

 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada Miejska w Barlinku rozpatrzy raport podczas sesji (w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 1000 sala konferencyjna Barlineckiego Ośrodka Kultury, ul. Podwale 9 ), na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad Raportem o stanie Gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos.
 5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.
 6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabierać głos w debacie wynosi 15.
 7. W debacie nad Raportem o stanie Gminy radni zabierają głos bez ograniczeń, a pozostali uczestnicy debaty mają prawo do 15 minutowego wystąpienia oraz 5 minutowego wystąpienia „ad Vocem”.

 

miniaturka

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna” – Edycja VI, zorganizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego.  

Celem programu „Moja Mała Ojczyzna” jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, innowacyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawy jej funkcjonalności lub modernizacji. Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat, miasto), koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 • pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,

W tej edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000,00 zł brutto.

Wnioski można składać  do 01.07.2022 r. w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosku online dostępny na stronie:  www.dotacje.fundacjabgk.pl 

Więcej szczegółów: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/

miniaturka

Szanowni mieszkańcy!

Zapraszamy na niecodzienny, wyjątkowy pokaz zabytkowych pojazdów, na Rynek Miejski w Barlinku. Zabytkowe samochody można będzie podziwiać 10 czerwca 2022 r. Przyjazd pojazdów z Pałacu Mierzęcin na Rynek planowany jest na godzinę 12:30. Zakończenie prezentacji pojazdów – godzina 15:00.

Pobyt w Barlinku pojazdów odbywa się w ramach zlotu zabytkowych pojazdów Classica MIERZĘCIN 2022.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

DO PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje,  że w ramach Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 kontynuuje nabór zgłoszeń do Modułu II, którego adresatami są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić  im wystarczającego wsparcia.

 W ramach Programu w okresie od 1 czerwca 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r. zostanie zapewniony NIEODPŁATNY dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” (opasek i obsługi systemu).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Zgłoszenia udziału w Programie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej Barlinku – pokój nr 10

Formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku – pokój nr 10 bądź na stronach internetowych:  www.ops-barlinek.pl, www.barlinek.pl

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem tel.  95 74 60 014.

Zgłoszenie do Programu nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

KAMIL GWOŹDZIK – RUSZYŁ W TRASĘ        

Pierwszego czerwca Kamil Gwoździk, 31-letni pasjonat sportu, mieszkaniec Rychnowa wielokrotnie angażujący się w akcje charytatywne naszej gminy, ruszył w trasę „Projekt Północ - Południe Pieszo”. Jego celem jest pokonanie rekordu Polski w pieszej podróży z Jastrzębiej Góry aż do Morskiego Oka. Maratończyk otrzymał wyposażenie sportowe z nadrukami promującymi Gminę Barlinek. W trakcie 28 - dniowego marszu, Kamil będzie relacjonował przebieg swojego marszu za pośrednictwem portali społecznościowych: Facebook i Instagram. Relacje z próby pobicia rekordu Polski można śledzić pod linkiem https://www.facebook.com/Od-Grubasa-do-Ultrasa-622491741216062/ Kamil ma do pokonania pieszo dystans 730 km. Życzymy wytrwałości i sukcesu w realizacji projektu.

Podkategorie