Przyjdź na spotkanie i pomóż stworzyć NOWĄ Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) obszaru działania „Lidera pojezierza” na lata 2021-2027.

Zapraszamy zainteresowanych na spotkanie 07 czerwca 2022 r. godz. 15.30, Dziedzice 45, Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej (budynek dawnej szkoły).

Plakat w załączeniu.

 

Burmistrz Barlinka i Barlinecki Ośrodek Kultury, zapraszają wszystkie dzieci na imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Startujemy 1 czerwca na Rynku Miejskim o godz. 16.00. W programie koncerty i występy artystyczne, pokaz magika oraz spektakl teatralny. Nie zabraknie zabaw sportowych i dużych klocków. O godz. 17.00 zapraszamy na Orlik przy ul. Leśnej 10 na zabawę z ISF Pogoń Barlinek.
Klub Żeglarski „Sztorm” zaprasza dzieci w dniu 29 maja na darmowe rejsy po Jeziorze Barlineckim (godz. 11.00 – 15.00).

Szczegóły  na plakacie.

 

 

 

 W dniu 23 maja br. odbyły się uroczyste obchody 10-lecia BUTW połączone z „Barlineckimi Senioraliami”. W samo południe w Europejskim Centrum Spotkań odbył się panel dyskusyjny na temat polityki senioralnej poprowadzony przez prof. US Beatę Bugajską. O grupie „W kręgu sztuki” opowiedział jej założyciel Krzysztof Kłosowicz. Podczas panelu dyskusyjnego, rozmawiano m.in. o potrzebach w zakresie działań na rzecz osób starszych, omówiono współpracę samorządu z organizacjami samorządowymi, podsumowano najważniejsze działania aktywizujące osoby starsze i przedstawiono wyzwania w obszarze współpracy organizacji senioralnych z samorządem. Następnie odbyły się warsztaty taneczne przygotowane przez Magdalenę Zyndę – Lis.

Główna część obchodów 10-lecia BUTW, odbyła się w sali widowiskowej BOK. Uroczystość, swą obecnością zaszczycili m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, starosta Andrzej Potyra, dyrektor Ogrodów Przelewice Zygmunt Siarkiewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalena Zynda – Lis, prezesi UTW z Dębna, Myśliborza i Pyrzyc oraz barlineccy samorządowcy. Podczas spotkania wręczono szereg podziękowań i wyróżnień.

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Marii Mitek.

Medal „Za zasługi dla Barlinka” otrzymał Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Listy gratulacyjne i pamiątkowe statuetki z rąk Burmistrza Dariusza Zielińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Maciejewskiego odebrali: Leokadia Malanowska, Kazimierz Borowski (w imieniu Pana Kazimierza statuetkę odebrała żona Jolanta Borowska), Maria Mitek, Anna Bindas, Danuta Chwaścińska, Lilianna Suliga, Maria Piotrowska, Maria Kurczewska, Magdalena Zynda – Lis, Zygmunt Siarkiewicz, Zofia Ludwikowska, Gerda Gajewska, Zenobia Walczak, Aniela Kołodziej, Janusz Winiarczyk.

Podziękowania od członków BUTW otrzymał aktyw stowarzyszenia w osobach: Maria Mitek, Anna Bindas, Danuta Chwaścińska, Lilianna Suliga, Maria Piotrowska, Maria Kurczewska, Zofia Ludwikowska.

Za bezinteresowną pracę na rzecz stowarzyszenia podziękowania otrzymali: Leokadia Maliszewska, Tadeusz Ratuszny, Maria Mitek, Anna Bindas, Danuta Chwaścińska, Lilianna Suliga, Maria Kurczewska, Maria Piotrowska, Magdalena Zynda – Lis, Roman Lackowski, Eugeniusz Kapuśniak, Irena Petryczko, Elżbieta Antkowiak, Danuta Poraszka, Maria Jastrzębska, Kazimiera Iwańska, Henryka Radecka, Barbara Kijonek, Teresa Kowalek, Zofia Ludwikowska, Gerda Gajewska, Stanisława Morawska, Helena Michalik, Danuta Jabłońska, Elżbieta Klinkert, Ryszarda Makowska, Danuta Zynda, Elżbieta Dadun, Stanisław Jastrzębski, Jolanta Borowska, Janina Genik, Elżbieta Majchrzak, Elżbieta Nowaczyk, Irena Romanowska, Teresa Czerwińska, Halina Urbanowska, Józef Urbanowski, Krystian Hurec, Marian Pieczko, Leszek Józefowski, Anna Adamiok, Katarzyna Bator, Brygida Liśkiewicz, Jolanta Karasińska, Kamil Fabich.

W części artystycznej, wystąpili członkowie z zaprzyjaźnionych Uniwersytetów z Dębna, Myśliborza, Pyrzyc i oczywiście Barlinka. Całość zakończył wspólny taniec, przygotowany według choreografii Magdaleny Zyndy – Lis.

 

 

W dniu 23 maja br. w Barlinku, podpisano umowę na wsparcie zakupu wyposażenia Plaży Miejskiej w Barlinku, które przyczyni się do poprawy komfortu rekreacji i wypoczynku. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Projekt „Poprawa zagospodarowania turystycznego nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku poprzez doposażenie infrastruktury kąpieliska miejskiego w Barlinku  w roku 2022” ma na celu poprawę zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku poprzez podniesienie standardu infrastruktury zabytkowego kompleksu wypoczynkowo-kąpieliskowego w Barlinku.

Zakres projektu obejmuje wyposażenie plaży w meble biesiadne składające się z 10 kompletów stołów i ław drewnianych, 10 kompletów 3-częściowych leżaków drewnianych ze stolikiem, 10 szt. parasoli składanych, które będą udostępniane plażowiczom.

Nowe wyposażenie przyczyni się do poprawy komfortu rekreacji i wypoczynku na plaży miejskiej w Barlinku.

Zakup wyposażenia zostanie przeprowadzony w 2022r.

Koszty szacowane zadania : 58 000,00 zł

Dofinansowanie: 40 296,27 zł

Projekt uzyskał wsparcie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Zakres tematyczny projektu dotyczy wspierania wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Podkategorie