miniaturka

Dnia 10.05.2022r Uczniowie SP Nr 1 w Barlinku w ramach projektu "Pokaż dziecku żużel", który ma na celu promowanie wśród uczniów zasad fair Play i sportowej rywalizacji po raz pierwszy pojechali  na mecz żużlowy U24 Ekstraliga na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp. W trakcie spotkania zapoznali się z historią klubu, poznali wartości, jakie niesie za sobą przynależność do żółto -niebieskich barw na stadionie, odpowiadali na pytania, za które przewidziane były nagrody, oglądali zawody młodych żużlowców. Podczas spotkania było dużo emocji i radości, dzieci głośno dopingowały zawodników Stali Gorzów, z którymi po meczu mieli możliwość spotkania by zdobyć autografy i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

 

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu dotacyjnego na założenie własnej firmy.

O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • mają 18-29 lat,
 • bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i utraciły pracę po 1 marca 2020 r. [np. umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło nie została przedłużona lub została rozwiązana na mocy porozumienia stron, bądź pracodawca rozwiązał umowę z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],
 • mają wykształcenie maksymalnie średnie [np. ukończona szkoła zawodowa, technikum, liceum lub w trakcie studiów pierwszego stopnia],
 • zamieszkują w woj. zachodniopomorskim i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
 • nie są uczestnikami innego projektu EFS z zakresu aktywizacji zawodowej,
 • nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie zgodnie z zapisami § 4 regulaminu rekrutacji.

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać:

 • ze szkoleń nt. „ABC Przedsiębiorczości”,
 • z doradztwa w przygotowaniu biznesplanu,
 • z dotacji na założenie działalności gospodarczej do 050,00 zł m.in. na zakup sprzętu, wyposażenia, środka transportu, remont pomieszczeń itp.,
 • z finansowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy w średniej miesięcznej kwocie 500,00 zł netto na wydatki związane z prowadzeniem działalności, w tym koszty ZUS, usług księgowych, opłat za media itp.

 

Kandydatami do projektów mogą być również studenci studiów dziennych oraz zaocznych.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz niezbędne dokumenty (w tym formularz rekrutacyjny) znajdują się na stronie internetowej projektu:

https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/

 

 

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 517 367 203
tel. 517 663 672

 

 

 

Usuń AZBEST!

W 2010 roku, w Gminie zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest. Spis obejmuje budynki mieszkalne i inne nieruchomości, na których stwierdzono występowanie produktów cementowo – azbestowych, tj. eternitu. Jednocześnie opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek”. W bieżącym roku istnieje dla mieszkańców możliwość uzyskania dofinansowania  na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit), o które Gmina Barlinek wnioskuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wykonania w roku 2022 usunięcia materiałów zawierających azbest.

Druki deklaracji uczestnictwa w programie oraz wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barlinku – pokój nr 21; tel. 95 746-55-76.

Samodzielne pobranie formularza Deklaracji w wersji elektronicznej, do wydruku, możliwe jest ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (BIP) w zakładce INFORMACJE > Jak załatwić sprawę? > Ochrona środowiska > Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit) > Deklaracja związana z planowanym w 2022 r. wykonaniem usunięcia i utylizacją elementów i materiałów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Barlinek

Warunkiem skorzystania z dofinansowania  na powyższy cel jest wykonanie prac (demontaż, transport i unieszkodliwienie eternitu) przez podmiot wybrany przez Gminę Barlinek  w postępowaniu opartym o prawo zamówień publicznych.

Możliwe jest odebranie i transport, z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia, zdjętego i zeskładowanego wcześniej eternitu.

Nie ma możliwości zwrotu nakładów finansowych poniesionych na utylizację już wykonaną  i sfinansowaną przez posiadacza eternitu (eternit oddany na składowisko).

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Termin składania deklaracji upływa 20 maja 2022 r.

Kamil Gwoździk 31-letni pasjonat sportu, mieszkaniec Rychnowa wielokrotnie już angażował się w akcje charytatywne  naszej gminy. Podejmując coraz to nowsze wyzwania sportowe z równoczesnym udziałem zbiórek pieniężnych. Zaistniał w naszej gminie dzięki m.in. „Triathlonie Rychnów” dla OTOZ Animals Barlinek, czy „Dziesięcio - godzinnym, charytatywnym marszu dla Zuzi Bartczak”. Kolejnym wyzwaniem jakie stoi przed Kamilem jest „Projekt Północ - Południe Pieszo”, którego celem jest pokonanie rekordu Polski w pieszej podróży z Jastrzębiej Góry aż do Morskiego Oka. 10 maja br. odbyło się spotkanie Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego z Kamilem Gwoździkiem. Maratończyk otrzymał wyposażenie w postaci artykułów sportowych z nadrukami promującymi Gminę Barlinek. W trakcie 28 -  dniowego marszu, który ma się rozpocząć 1 czerwca br. Kamil będzie relacjonował przebieg swojego marszu za pośrednictwem portali społecznościowych: Facebook i Instagram. Relacje z próby pobicia rekordu Polski będą zamieszczane również na naszej stronie internetowej www.barlinek.pl „Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” - pisał Jan Paweł II. W tym wyzwaniu, Kamil ma do pokonania pieszo dystans 730 km w wygodnych butach.. Wytrwałości i sukcesu w realizacji projektu życzy Kamilowi Burmistrz Barlinka wraz z mieszkańcami Gminy.

 

WYBORY DO BARLINECKIEJ RADY SENIORÓW DRUGIEJ KADENCJI

Seniorzy tworzą dużą grupę społeczną, dlatego też bardzo ważnym jest wysłuchanie ich głosu. W Gminie Barlinek seniorzy zrzeszeni są w organizacjach pozarządowych, tworzonych zgodnie z ich zainteresowaniami. Naturalnym krokiem było więc stworzenie forum wymiany doświadczeń oraz dyskusji dla organizacji senioralnych, czego skutkiem było powołanie 25.04.2018 r. Barlineckiej Rady Seniorów. W swoim założeniu była ona miejscem, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w gminie, i które stwarzało możliwość dialogu oraz redagowania wspólnej wizji rozwoju oferty senioralnej w naszej gminie. W swoich założeniach kompetencje Barlineckiej Rady  Seniorów skupiały się m.in.  wokół:

 • Opiniowania projektów  aktów  prawa  miejscowego  dotyczących  problemów  ludzi starszych;
 • Inicjowania działań na rzecz seniorów;
 • Konsultowania i ustalania priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz seniorów;
 • Wydawania opinii i formułowania wniosków w sprawach dotyczących seniorów;
 • Informowania społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska seniorów;
 • Podejmowania działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu seniorów do budowania wolontariatu seniorów;
 • Dążenia do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;
 • Inicjowania działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;
 • Współpracy z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Barlinek oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju;
 • Budowania pozytywnego wizerunku seniorów;
 • Upowszechniania wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Pierwsza kadencja Barlineckiej Rady Seniorów trwała 2 lata i zakończyła się 25.04.2020 r. Wybory do BRS drugiej kadencji z powodu stanu epidemiologicznego zostały odłożone. 10 maja 2022 r. w kawiarni Barlineckiego Ośrodka Kultury przeprowadzone zostały wybory do Barlineckiej Rady Seniorów drugiej kadencji.  W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Barlinka  Dariusz Zieliński oraz  w-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Kowalewska. Burmistrz przywitał kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów po czym rozpoczęły się wybory.                                               

W skład drugiej kadencji Barlineckiej Rady Seniorów weszli:
Czerwińska Teresa
Czerniejewska Grażyna
Józefowski Leszek
Kudrewicz Leopold
Kuleta Grażyna
Kurczewska Maria
Maliszewska Genowefa
Momot Krystyna
Moskwa Krystyna
Nowicki Tadeusz
 Piotrowska Maria
Romanowska Irena
Walczyński Bogdan

Na Walnym Zebraniu spośród członków Barlineckiej Rady Seniorów w głosowaniu tajnym wybrano:

 1. Przewodniczący Barlineckiej Rady Seniorów, którym została:
  - Czerwińska Teresa.
 2. Wiceprzewodniczących Barlineckiej Rady Seniorów w składzie:
  - Walczyński Bogdan,
  - Pierzchała Krystyna.
 1. Sekretarza Barlineckiej Rady Seniorów, w osobie:
  - Czerniejewska Grażyna.

 

Wszystkim członkom Barlineckiej Rady Seniorów serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

 

 

 

Podkategorie